Polska w liczbach

  Aplikacja Qlik Sense "Polska w liczbach" zawiera wybrane dane z Rocznika Statystycznego Województw publikowanego przez GUS, takie jak:

  - stan ludności,

  - stan zatrudnienia,

  - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wybranych sektorach gospodarki,

  - przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych,

  - przeciętne miesięczne spożycie wybranych artykułów w gospodarstwach domowych,

  - wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane przedmioty.

  Stan_ludnosci.png

  Załadowane dane pochodzą z obecnie dostępnych roczników statystycznych województw z lat 2015 - 2013, które zawsze prezentują dane z poprzedzających je lat, czyli 2014-2012.

   

  Istnieje również możliwość dodania innych danych statystycznych wzależności od zapotrzebowania firmy.

   

  Aplikacja umożliwia tworzenie własnych arkuszy, zdefiniowano wiele gotowych do wykorzystania miar i wymiarów wraz z ich opisem.

   

  Aplikacja umożliwia dodanie własnych danych dotyczących np. sprzedaży w podziale na województwa i analizę tych danych w oparciu o dane statystyczne.

   

  Do importu własnych danych przygotowano szablon pliku xls.

   

  Pakiet zawiera:
  - aplikację Qlik Sense z załadowanymi danymi i arkuszami,
  - pliki QVD z danymi źródłowymi,
  - szablon pliku w formacie xls do importu własnych danych.


  Aplikacja jest darmowa, jest to przykład jak można wykorzystać dane statystyczne w Qlik Sense. Każdy może ją pobrać i dowolnie rozbudowywać. Firma Qlik nie udziela na nią gwarancji ani nie świadczy wsparcia technicznego, używasz jej na własną odpowiedzialność.


  Wersja 1.0