Kommun

About this group

Välkommen till Qlik privata grupp för Kommuner. Syftet med denna grupp är skapa en samlingsplats för kommuner att utbyta erfarenheter, dela konkreta Qlik lösningar samt att utbyta tips och trix som hjälper medlemmarna att bli bättre i sina yrkesroller. Moderator för denna grupp måste godkänna medlemskap eller bjuda in dig innan du delta och ta del av innehållet. Welcome to this private group is for our Swedish municipality customers. The purpose of this group is to create place for communities to exchange experiences, share practical Qlik solutions and to exchange tips and tricks that will help members increase their professional skills. The moderator of this group must approve all membership or invite you before you participate and access the content.

Owned by:Mikael Forsberg, Kenneth Jildell, Jarl, Peter Wedebrant
Tags:swedish, swedish_municipality
Created:June 3, 2014 2:58:01 PM
Group Type:Private