Qlik Community

Bulgaria

Announcements
WE ARE LISTENING! New Navigation for Qlik Community, Sept. 26: TELL ME MORE
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Vitali
Contributor III
Contributor III

Background Image

Ако ви потрябва да си сложите фон в Клик, има Extension, който работи:

https://www.youtube.com/watch?v=wO2M76NQ-Io

Необходимо е (поне по лични впечатления) обекта да е общодостъпен в интернет без authentication. Ако си направите мрежа, или изцяло едноцветно изображение, можете да подсилите границата между различните графики, които имате.  

0 Replies