1 Reply Latest reply: Sep 12, 2014 8:55 PM by Marcus Sommer RSS

  Nasıl yaparım ?

   Merhaba,

    

   İngilizce bilmiyorum, kısa bir soru soracağım,

    

   Count({< Date < Today() , Location={'UK'}, Product={'Machine'}>} ntwid)

    

   Burada tarih büyükse bugünden koşulunu nasıl kullanırım, hata veriyor.

    

   Teşekkürler.

    

   Hi,

    

   I dont now english, im sorry,

    

   I have a simple question,

    

   I have error above formula,

    

   Date < Today() formula is incorrect,

    

   What is right formula ?

    

   Thanks.

    • Re: Nasıl yaparım ?
     Marcus Sommer

     Try this:

      

     Count({< Date = {"<$(=Today())"} , Location={'UK'}, Product={'Machine'}>} ntwid)

      

     whereat Date needs to be your standard data-format - if not you need to format today():

      

     Count({< Date = {"<$(=date(Today(), 'YourFormat - maybe: DD.MM.YYYY')"} ,

          Location={'UK'}, Product={'Machine'}>} ntwid)

      

     - Marcus