5 Replies Latest reply: Nov 19, 2014 3:28 AM by Magnus Berg RSS

  Praktijkervaring QDF - User experience QDF

   Hallo,

    

   Bij het bedrijf waar ik werk onderkennen wij het belang van het maken van goede afspraken inzake development en deployment:

         - ontwikkelrichtlijnen en -standaarden voor QlikView producten met focus op toepassing van variabelen en includes,
         - de ETL architectuur gebaseerd op qvd files,
         - opslag van bestanden en producten in een duidelijke folderstructuur,
         - eenvoudige overdrachtsprocessen over de verschillende QlikView omgevingen (OTAP),
         - correcte installatie en configuratie en beheer van de desktop- en server software en connecties naar andere systemen,
         - performance van de hardware en het licentiebeheer.

   Wij willen bestaande producten op gecontroleerde wijze omzetten naar de nieuwe opzet.
   Het is daarbij natuurlijk van belang om slim gebruik te maken van de praktijk ervaringen van andere gebruikers.
   Vandaar onze interesse voor het gebruik en beheer van het QlikView Deployment Framework.

    

   Graag zou ik in contact willen komen met bedrijven in Nederland (randstat) die praktijkervaring hebben met het QlikView Deployment Framework. Door te zien hoe QDF daar werkt wil ik mijzelf een goed beeld vormen van de voordelen en nadelen die het QDF heeft.

    

   Alvast dank, Rob Jouvenaar


     

   Hello,

   In our company we recognize the importance of making good agreements on development and deployment:

        - Standards and guidelines for developing QlikView products, with focus on the use of integral variables and includes,
        - ETL architecture based on QVD files,
        - Storage of files and products in a clear folder structure,
        - Simple transfer processes across our QlikView environments (DTAP),
        - Correct installation and configuration of desktop- and serversoftware and the connections to other systems,
        - Performance of the hardware and license management.

   We want to convert existing products in a controlled manner to the new framework.
   Of course it is important to make smart use of the experiences of other users.
   Hence our interest in using the QlikView Deployment Framework and management.

    

   I would like to get in contact with companies in the Netherlands ( randstat ) with practical experience of the QlikView Deployment Framework, to actually see it how it works.  I like to form a clear picture of the benefits and disadvantages of QDF.

    

   Regards,
   Rob Jouvenaar