0 Replies Latest reply: Dec 15, 2014 3:49 PM by Tobias Ljungmark RSS

  hur loopa igenom en lista

   Hej!

    

   Jag har en lista med massa olika benämningar på vad det är för något listan avser i pengar.

    

   Jag önskar loopa igenom hela listan och kategorisera varje köp. Hur gör jag detta smidigast i Dataimport?

   Ex

   summa -500 kr Bredbandsbolaget vilja jag göra en sätta en kategori på ex "Övrigt"

   summa -1500 kr ICA vilja jag göra en sätta en kategori på ex "Mat"

   summa -4500 kr fastv vilja jag göra en sätta en kategori på ex "Hyra"

    

   Jag har ca 1500 poster i den inlästa filen. Hur kan jag göra det m h a en If-sats? Eller vad är lämpligast? Får liksom ej till hur man ska tänka. Tacksam för svar av mer erfaren.

    

   bank:

   LOAD

       @1 as Bokf.dat,

       @2 as Trans.dat,

       @3 as "Text",

       @4 as "Insättning/Uttag",

       @5 as Behållning

   FROM [lib://Lönekonto TPL/Kontoutdrag_nov_2014.xls]

   (html, codepage is 1252, no labels, table is @1);

    

   bank2:

   LOAD Bokf.dat as test resident bank;

    

   TEST:

   LOAD if Bokf.dat = "BREDBANDSBOL" then "HEJ" end if;