8 Replies Latest reply: Jun 2, 2015 10:35 AM by Rob van den Brink RSS

  formula does not work in load script variable (formule werkt niet in loadscript variabele)

   Hi,

    

   I have a dashboard for multiple users to view multiple accounts in the dashboard. Now I want to make a calculation variable that corresponds to the current user calculates which account here. For this, I have a (separate) table with two fields: SBD_User and SBD_StartAccount. Therefore, depending on the logged in user (= OSUser ()) is there so one account associated with it.

    

   Now it succeeds me as I formula in a text field in the dashboard instead:

   Only = ({1 <SBD_User = {'$ (OSUser = ())'}>} SBD_StartAccount)

    

   But if I want to use that formula in the load script to define with a variable, then suddenly it does not work anymore. I have in my load script:

    

   NOTE _vCurrentUser = '= OSUser ()';

   NOTE _vCurrentAccount = '= Only ({1 <SBD_User = {"$ (OSUser = ())"}>} SBD_StartAccount)';

    

   what does not work (when I'm in a text field: = _vCurrentAccount place, I only get to see a dash

    

   Even with variations on the second LET statement I do not get to each other that the variable $ (_ vCurrentAccount) shows the correct account.

    

   It's just not possible what I want, or someone sees what I have to change to get it working?

    

   Thanks in advance,

   Rob

    

   Translated with Google Translate - Qlik Community Administrative Team

    

    

   Hoi,

    

   Ik heb een dashboard voor meerdere users die in het dashboard meerdere accounts kunnen bekijken. Nu wil ik een berekenings-variabele maken die voor de huidige user berekent welk account hierbij hoort. Hiervoor heb ik een (losstaande) tabel met twee velden: SBD_User en SBD_StartAccount. Afhankelijk dus van de ingelogde user ( =OSUser() ) is er dan dus 1 account die hieraan is gekoppeld.

    

   Nu lukt dit me wel als ik de formule in een tekstveld in het dashboard plaats:

   =Only({1 < SBD_User = {'$(=OSUser())'} >} SBD_StartAccount)

    

   Maar als ik die formule wil gebruiken in het loadscript om een variabele mee te definieren, dan lukt het opeens niet meer. Ik heb in mijn loadscript:

    

   LET _vCurrentUser          =     '=OSUser()';

   LET _vCurrentAccount     =    '=Only({1 < SBD_User = {"$(=OSUser())"} >} SBD_StartAccount)';

    

   wat dus niet werkt (als ik in een tekstveld: =_vCurrentAccount plaats, krijg ik alleen een streepje te zien

    

   Ook met variaties op de tweede LET statement krijg ik niet voor elkaar dat de variabele $(_vCurrentAccount) het juiste account toont.

    

   Is het gewoon niet mogelijk wat ik wil, of ziet iemand wat ik moet aanpassen om het wel werkend te krijgen?

    

   Alvast bedankt,

   Rob