6 Replies Latest reply: Aug 5, 2015 11:11 AM by Karl Lampaert RSS

  IOS for Qlik sense server

  Karl Lampaert

   Hallo,

    

   I just started Qlik sense server.

   I try to see it now through my Ipad and Iphone, but this fails.

   I sit with IOS 8.4.

   I keep getting the message:

   "Connection lost. Make sure Qlik Sense is working correctly. If there is a timeout for your session occurred due to inactivity, refresh to continue working."

    

   My IP address followed by / qmc works fine, but not for the hub.

   I've done this with my Mac and it all works fine.

    

   I have read that it has started the 8.0 update from Apple, but this is now already a while ago.

   What settings are wrong?

    

   Translated with Google Translate - Qlik Community Administrative Team

    

    

   Ik ben net gestart met Qlik sense server.

   Ik probeer deze nu te raadplegen via mijn Ipad en Iphone, maar dit lukt niet.

   Ik zit met IOS 8.4.

   Ik krijg steeds de melding:

   "Verbinding verloren. Controleer of Qlik Sense correct werkt. Als er een time-out voor uw sessie is opgetreden vanwege inactiviteit, vernieuwt u om door te gaan met werken."

    

   Mijn IP adres gevolgd door/qmc werkt prima, maar niet voor de hub.

   Ik heb dit ook met mijn MAC OS gedaan en daar werkt alles prima.

    

   Ik heb gelezen dat het aan de update van Apple 8.0 is begonnen, maar dit is ondertussen toch al een tijdje geleden.

   Welke instellingen staan verkeerd?