3 Replies Latest reply: Mar 30, 2016 6:20 AM by Gysbert Wassenaar RSS

  connectie met instantie in een SQL database

   Ik wil een connectie maken met een instantie in een sql database.

   Database=smartdoc

   Instantie=sdarchive

   dat lukt niet met de gedownloade datbase connector