1 Reply Latest reply: Nov 15, 2016 11:29 AM by Gysbert Wassenaar RSS

  Aangemaakte libary connectie niet gevonden (Connection not found QVDs ('lib://QVDs/Afdeling.qvd' (qvd)

  Ympkje Westerdijk

   Ik heb een libary connectie aangemaakt naar een folder maar bij reload krijg ik de volgende melding:

    

   Laden van gegevens gestart

    

   Er worden verbinding gemaakt met xxxxxx (xxxxxx_xxxxxx)

    

   Verbonden

   Afdeling << afdeling

   Opgehaalde regels: 1.036

    

   De volgende fout is opgetreden:

   Connection not found: QVDs

    

   De fout is hier opgetreden:

   Store Afdeling into 'lib://QVDs/Afdeling.qvd' (qvd)

    

   Gegevens zijn niet geladen. Corrigeer de fout en probeer opnieuw te laden.

    

   Is er nog iets wat ik in de QMC moet instellen?

    

   Alvast bedankt!

   Gr Ympkje