0 Replies Latest reply: Jun 23, 2017 6:03 AM by Ido Verduin RSS

  Rapporten in-actief

  Ido Verduin

   Na het maken en printen van rapporten staan nu mijn rapporten op in-actief (grijs in het menu Rapporten; niet te activeren). Hoe herstel ik weer dat de rapporten te printen zijn ??

    

   Regards, Ido