0 Replies Latest reply: Jan 20, 2012 4:21 AM by Frank Bossuyt RSS

  error checking session collaboration on

  Frank Bossuyt

   Hi I get following error:

    

   An unhandled error occurred

    

   De aangevraagde naam is geldig, maar er zijn geen gegevens van het aangevraagde type gevonden

    

   translation:

   The requested name is valid but no data of requested type found