2 Replies Latest reply: Jun 7, 2012 3:17 PM by Frans Engelage RSS

    Percentage berekenen en uitzetten in een lijngrafiek

      L.S. ik heb de volgende vraag, ik heb 3 kolommen Jaar(waarden 2010, 2011..2012), maand(waarden 1,2,3,4,5..12) en CI_gekoppeld(waarden 'Ja' of 'Nee'). Nu is het mijn bedoeling om per maand het percentage Ja (%) en Nee (%) te bepalen en uit te zetten in een grafiek. Ik heb een voorbeeld met Excel toegevoegd, echter zonder jaar tabel. Ik heb net cursus Designer V11 gevolgd maar kom er niet uit, als ik iets raars vraag excuses daarvoor. Met vriendelijke groet, Frans