0 Replies Latest reply: Oct 5, 2012 8:47 AM by Peter Schymanski RSS

  bokmärken borta vid byte av dokument

   hej!

    

   Vi förlorade bokmärken vi byte av QV dokument.

    

   Vi har läst tillbaka den ursprungliga filuppsättningen men får alla fall inga bokmärken.

    

   Är det något vi missar?