Qlik Community

Qlik Education Discussions

Discussion Board for collaboration related to Qlik Education.

Not applicable

hur loopa igenom en lista

Hej!

Jag har en lista med massa olika benämningar på vad det är för något listan avser i pengar.

Jag önskar loopa igenom hela listan och kategorisera varje köp. Hur gör jag detta smidigast i Dataimport?

Ex

summa -500 kr Bredbandsbolaget vilja jag göra en sätta en kategori på ex "Övrigt"

summa -1500 kr ICA vilja jag göra en sätta en kategori på ex "Mat"

summa -4500 kr fastv vilja jag göra en sätta en kategori på ex "Hyra"

Jag har ca 1500 poster i den inlästa filen. Hur kan jag göra det m h a en If-sats? Eller vad är lämpligast? Får liksom ej till hur man ska tänka. Tacksam för svar av mer erfaren.

bank:

LOAD

    @1 as Bokf.dat,

    @2 as Trans.dat,

    @3 as "Text",

    @4 as "Insättning/Uttag",

    @5 as Behållning

FROM [lib://Lönekonto TPL/Kontoutdrag_nov_2014.xls]

(html, codepage is 1252, no labels, table is @1);

bank2:

LOAD Bokf.dat as test resident bank;

TEST:

LOAD if Bokf.dat = "BREDBANDSBOL" then "HEJ" end if;

Tags (2)
Community Browser